Nieuwe situatie met betrekking tot Corona

De aangekondigde verscherpte Corona-maatregelen zullen aan niemand voorbij zijn gegaan. Voor de goede orde hier een kleine uiteenzetting wat dit voor ons betekent op voetbalgebied.
Er mogen de komende vier weken geen competitie-wedstrijden worden gespeeld. Senioren mogen ook niet trainen.
Wat mag er nog wel?
Alle jeugdteams t/m JO-19 kunnen blijven trainen, door de week en tijdelijk ook op zaterdag. Zij mogen ook onderlinge wedstrijden spelen op de zaterdag. Om te vookomen dat meerdere teams op hetzelfde tijdstip op het veld staan dienen trainers deze vooraf te melden bij de wedstrijdsecretaris Annelie Smid, via whatsapp (06-22863114). Zij kan dan het schema maken. Wedstrijden op zaterdag hebben voorrang boven de trainingen. Indien er spelers en/of trainers zijn die onder de huidige omstandigheden liever niet meer voetballen in teamverband, wordt dit natuurlijk volledig gerespecteerd.
Er mag nog steeds geen publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden en trainingen. Het verzoek aan een ieder is hier toezicht op te houden.
De kleedkamers mogen niet gebruikt worden. Dus thuis omkleden en douchen. En de kantine blijft gesloten.
We zullen de verdere ontwikkelingen volgen en daar waar nodig aanpassingen doorvoeren. We moeten er met elkaar voor zorgen dat we in elk geval op deze toch beperkte manier onze sport kunnen blijven uitoefenen.
Voor vragen kun je contact opnemen met de leeftijdscoördinatoren.
Sterkte voor de komende tijd en blijf alsjeblieft gezond!
Het bestuur

Terug
Copyright © 2021 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.