Lidmaatschap

Lid worden van onze vereniging? U bent van harte welkom! Spelen bij onze mooie vereniging kan al vanaf 5 jaar. Inschrijven kan al voor kinderen die vier jaar zijn. DZOH kan dan rekening houden met de interesse en de indeling voor het komende seizoen. De geïnteresseerde aanstaande pupillen worden op onze instroomlijst geplaatst.

DZOH biedt de mogelijkheid om eerst 'proef' te trainen. Lees dit artikel:
"Geacht potentieel lid van DZOH, Twijfel je nog of voetbal wel de sport is die jij wilt doen en wil je zonder verplichtingen kennis maken met voetbal en onze vereniging? DZOH biedt potentiële leden de gelegenheid om maximaal 2 keer met een team mee te trainen. Heb je plezier gehad en wil je na het proeftrainen graag komen voetballen bij DZOH, dan kan je afhankelijk van de beschikbaarheid in teams gelijk instromen of geplaatst worden op een zogenaamde instroomlijst. Om in aanmerking te komen voor een proeftraining kun je contact opnemen met de ledenadministratie van de betreffende leeftijdscategorie. Deze is te vinden onder "Contact" in het hoofdmenu van de site."

Voor het aanmelden verwijzen wij u naar de tap “Inschrijven” onder de rubriek “Lid worden” boven in het menu, maar voordat u zich aanmeldt raden wij u aan eerst onze informatiebrief te. Zie hieronder.

Spelerspas
De KNVB heeft voor alle spelers vanaf JO-13 (de voormalige D-pupillen) een spelerspas verplicht gesteld. In het huidige seizoen zal nog gebruik worden gemaakt van de plastic spelerspas (in beheer van de elftalleider), met ingang van het seizoen 2017-2018 zullen de plastic passen echter vervangen worden door een digitale spelerspas. Dit houdt in dat de foto’s die nu op de reeds in gebruik zijnde spelerspassen staan, worden gedigitaliseerd en door de KNVB in het systeem worden gezet (iedereen die nu een plastic spelerspas heeft, hoeft dus niets te doen). Voor iedereen die nu voor het eerst lid wordt of van JO11 overgaat naar JO13, betekent dit dat er nu een digitale (pas)foto ingeleverd moet worden bij de ledenadministratie. We zijn bezig het inschrijfformulier op deze website zo aan te passen dat er bij inschrijving meteen een digitale (pas)foto geüpload kan worden. De digitale spelerspas is onbeperkt geldig. Wel wordt er van ieder lid verwacht dat de foto op de digitale spelerspas up-to-date blijft: de scheidsrechter moet natuurlijk wel enige gelijkenis tussen de speller en de spelerspas kunnen zien!

Overschrijven
Waar er vroeger voor een overschrijving door verschillende personen, bij verschillende verenigingen allerlei formulieren moesten worden ingevuld en opgestuurd, gaat tegenwoordig alles digitaal. Dat scheelt een hoop tijd en een hoop gedoe! Wanneer je bij DZOH wilt komen voetballen, dan meld je je via de website aan (inschrijfformulier) en geef je bij deze inschrijving aan dat het om een overschrijving gaat. DZOH zal dan verder alles in werking zetten. Wel is het van belang dat je alles bij je oude vereniging hebt afgehandeld: lidmaatschap opgezegd, kleding ingeleverd en geen contributie-achterstand!).

Wanneer je DZOH wilt verlaten en bij een andere verenging wilt gaan spelen, dan meld je je aan bij de nieuwe vereniging. Zij zullen dan alles in werking zetten. Wel is het van belang dat je je lidmaatschap bij DZOH hebt opgezegd (schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie) en aan al je (financiële) verplichtingen voldaan hebt (contributie betaald, gele en/of rode betaald, kleding ingeleverd).

Bij overschrijvingen van of naar DZOH is het van belang dat je dit in de juiste periode aanvraagt: In de zomerstop overschrijven – uiterlijk 15 juni aanmelden bij de nieuwe vereniging. Na 15 juni overschrijven – zie www.knvb.nl voor de regelgeving betreffende tussentijdse overschrijvingen of vraag de ledenadministratie/secretaris van de nieuwe vereniging naar de mogelijkheden/regels.


KNVB-lidmaatschap
Een lid van DZOH is automatisch lid van de KNVB en valt daarmee onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering  van de KNVB.

Deze verzekering is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Dus niet allen tijdens wedstrijden en trainingen, maar ook tijdens het komen en gaan naar clubactiviteiten. Bij een ongeval is het zaak dit te melden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat. Hier kan ook informatie over het gebruik van het formulier worden ingewonnen. Het schadeformulier dient zelf te worden opgestuurd. Uiteraard dient het ongeval in eerste instantie gemeld te worden bij de eigen verzekering.

De KNVB-verzekering is slechts een aanvullende verzekering.

Opzeggen
Opzeggingen dienen per mail te worden gemeld bij de desbetreffende ledenadministratie of schriftelijk naar ons postadres. Deze vindt U onder tabje "Contact" rechts bovenaan op de site. Tevens dient u de desbetreffende leider/trainer hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zal de borg worden gerestitueerd en zal het lidmaatschap worden beëindigd.

Wijzigingen
Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden vragen wij u adreswijzigingen en andere mutaties, denk aan emailadres, aan ons door te geven. Een e-mail aan de desbetreffende ledenadministratie (zie hieronder) met de oude en nieuwe gegevens is voldoende.

Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. De contactgegevens staan onder "Contact" op de website.

Copyright © 2023 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.