Menu
HomeTeamsSchema'sClubinfoLid wordenSponsorenContact Redactie Zoeken

Van het bestuur (2)

De ALV waarin het nieuwe bestuur is gekozen is ondertussen zo’n 4 weken geleden. Tijd om u mee te nemen in de ontwikkelingen.

Om het weer even terug te roepen in uw gedachten, onze clubambitie is:

Door alles goed geregeld te hebben kan het voetbalsucces en plezier op alle niveaus nog verder groeien en gaan we een geweldige toekomst tegemoet als grootste voetbalclub van de gemeente Emmen.

De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het in werking zetten van een aantal  nieuwe commissies en een werkgroep.

Als eerste willen we echter één commissie, die reeds was opgestart onder het vorige (interim)bestuur, een groot compliment maken. De Voetbaltechnische commissie heeft de afgelopen maanden een geweldige hoeveelheid werk verzet om voor de teams een goede seizoenstart mogelijk te maken. De afgelopen tijd hebben zij daar veel over gedeeld met u via de website. De staf voor vrijwel alle selectieteams is rond en nu zijn zij ook heel hard bezig om voor alle andere teams de voorwaarden voor een goede seizoenstart te scheppen.

Zoals elke vereniging heeft ook DZOH veel vrijwilligers nodig. Om iedereen enthousiast te krijgen om een steentje bij te dragen is een helder beleid en een goed doordachte werkwijze, om vrijwilligers te vinden en te behouden, nodig. Om hier een goede start mee te kunnen maken met ingang van het nieuwe seizoen is een werkgroep “Vrijwilligersbeleid” in het leven geroepen die ondertussen ook hard aan het werk is gegaan om met een goed plan te komen. Ook zullen zij binnenkort (waarschijnlijk voor aanvang van het nieuwe seizoen) komen met een lijst van vrijwilligersfuncties waar we mensen voor zoeken. We hebben de eerste voorstellen mogen zien en geloven erin!

De financiële commissie is een commissie die ook al onder het vorige bestuur actief was. De samenstelling van de commissie is enigszins gewijzigd en het belang van deze commissie is groter geworden in de huidige structuur. Deze commissie heeft ook enthousiast de nieuwe verantwoordelijkheden opgepakt. Zeker door het ontbreken van een penningmeester binnen het bestuur heeft de commissie een “zware” rol te vervullen. We zijn dan ook erg blij dat zowel de voormalige penningmeester als de beoogd nieuwe penningmeester hebben aangegeven heel graag met deze commissie samen te werken om ook het financiële aspect van DZOH een nieuwe impuls te geven.

Omdat de laatste tijd er veel gesproken is over “communicatie” hebben wij als bestuur besloten dat ook de PR & communicatie commissie per direct in het leven geroepen moest worden. Hiervoor hebben we een commissievoorzitter gezocht en gevonden en hij is momenteel bezig om een aantal mensen te vinden die samen deze belangrijke taak willen vervullen. Naast voetballen is communicatie één van de belangrijkste pijlers onder het plezier binnen de vereniging en we zijn er zeker van dat we aan het begin van komend seizoen voor iedereen merkbaar beter zullen communiceren.

Tot zover een kleine beschrijving van in gang gezette zaken.

Naast al deze commissies die door heel erg enthousiaste vrijwilligers worden gevormd moeten we zeker al die ander vrijwilligers die elke week weer fantastisch werk doen niet vergeten. Denk aan lijnentrekkers, chauffeurs, wassers, wedstrijdsecretariaat, leiders, trainers, scheidsrechters, EHBO’ers, kantinemedewerkers en al die andere die ik vergeet te vermelden. Dank voor de fantastische inzet!

Tot slot het volgende: we zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn, maar we staan wel pas aan het begin van een weg naar een mooie bestemming, we hebben een paar stapjes gezet, maar nog een lange wandeling te gaan. Loopt u met ons mee naar het einddoel?

Mede namens Jeroen, Ginus en Gert

Marco

(Voorzitter

Terug
Copyright © 2020 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.
Sluit Menu