Van het bestuur

Al tijden kampen we als DZOH met ruimtegebrek voor onze trainingen en wedstrijden. De faciliteiten die we nu hebben zijn ontoereikend. We roeien met de riemen die we hebben, maar zijn hier als bestuur allerminst blij mee. Daarom hebben we besloten nogmaals een noodkreet bij de gemeente neer te leggen. Op 8 oktober jl. hebben wij een brief naar het college en de raadsleden gestuurd. Dit heeft als resultaat gehad dat we afgelopen vrijdag 30 oktober een digitaal overleg met de wethouder van der Weide hebben gehad. De gemeente geeft aan ons probleem te erkennen en ziet er dan ook de noodzaak van in dit nader te onderzoeken. Afgesproken is om gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er voor DZOH zijn om deze problematiek op te lossen. Dit onderzoek zal dan afgerond moeten zijn voor de kadernota in maart 2021. Tevens komt de gemeente binnen 2 weken bij ons terug, om te kijken of er een tijdelijke oplossing gevonden kan worden om onze trainingscapaciteit tijdelijk te verhogen.
Zojuist heeft de gehele raad een motie ingediend bij het college om onderzoek te doen naar de capaciteitsproblematiek bij DZOH. De spreekwoordelijke bal is dus aan het rollen.
We zullen jullie op de hoogte houden.
Het bestuur

Terug
Copyright © 2021 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.