Nieuwsbrief 6 - 11 november 2020

De nieuwe nieuwsbrief is uit. Hij is onder "Lees verder” in z'n geheel te lezen, of in PDF-vorm te downloaden.

Van de voorzitter

Beste leden en andere betrokkenen van DZOH. Sinds een week of 3 is hetgeen waar we elke week weer naar uitkijken helaas weer niet mogelijk. Zaterdagen gevuld met wedstrijden, bezoekende ploegen en de gezelligheid van alle aanwezige ouders en andere supporters, en even het lekkere bekertje koffie of iets anders uit de kantine. Het kan momenteel niet, en daar zullen we mee moeten omgaan. En het is nu zeker dat we dit soort zaterdagen ook de rest van dit jaar niet zullen gaan meemaken. Helaas heeft de KNVB ondertussen aangegeven de competities op z’n vroegst half januari weer te hervatten.

Laten we dus hopen dat we kunnen blijven doen wat er momenteel wel mag, de gehele jeugd mag trainen, ons eerste elftal probeert ook zoveel mogelijk een soort van training vol te houden met inachtneming van alle regels. Voor de jongste jeugd is een heus toernooi georganiseerd en de andere jeugdteams spelen diverse onderlinge wedstrijden. Iedereen die zich hiervoor inzet, hartelijke dank vanuit het bestuur!

Recent heeft de activiteitencommissie een aantal geweldige acties georganiseerd. Over deze activiteiten lees je verderop in deze nieuwsbrief meer. Acties die de commissie organiseert worden altijd aan de laatste maatregelen aangepast. Mede op basis van de nu geldende maatregelen hebben de commissie en bestuur in goed overleg besloten om de welbekende mandarijnenactie dit jaar niet te laten doorgaan.

Doordat we momenteel door het ontbreken van toeschouwers bij wedstrijden en trainingen als bestuursleden nauwelijks gesprekjes kunnen hebben met betrokkenen bij de club, wordt het ons niet gemakkelijk gemaakt om mensen te vinden die als vrijwilliger actief willen zijn voor onze club.

Momenteel liggen de meeste voetbal gerelateerde en kantine taken natuurlijk stil, maar toch willen we juist nu graag in contact komen met mensen die zich zouden willen inzetten om straks, als we weer volop kunnen gaan trainen en weer echt wedstrijden gaan voetballen, dat voetballen mogelijk te maken.

We zoeken vooral mensen voor de sponsorcommissie, voor bezetting van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag en een scheidsrechter coördinator. Voor al deze taken geldt dat ze randvoorwaarden scheppen die het voetballen mogelijk maken. Wanneer je belangstelling hebt voor 1 van deze functies of je op een andere manier actief wilt bijdragen aan onze club nodigen we je van harte uit om contact met ons te zoeken (voorzitter@dzoh.nl).

Als bestuur zijn we de afgelopen tijd, naast reageren op de laatste Corona- maatregelen, vooral bezig geweest met het bedenken en ontwikkelen van plannen om de mogelijkheden voor DZOH in de nabije toekomst te verbeteren. Zo zijn we bezig geweest om op veld 5 (naast de korfbalvereniging) een extra trainingsmogelijkheid te realiseren. Dankzij de inspanningen van vooral Dylan Idema heeft de gemeente hieraan zijn medewerking toegezegd. Het enige dat er nu nog gerealiseerd zou moeten worden is de verlichting middels de lichtmasten van de korfbal. Dit blijkt echter (veel) lastiger te realiseren dan we hadden gedacht. Kortom, hier moeten we nog even geduld oefenen.

Ook hebben we wederom een overleg met de gemeenteraad opgestart om te komen tot de realisatie van een tweede kunstgrasveld voor DZOH. Natuurlijk lezen wij ook de nieuwsberichten over het geldtekort van de gemeente Emmen, maar met de juiste argumenten en door het aanboren van bestaande contacten hebben we in elk geval een aantal mensen kunnen overtuigen van de noodzaak.

Zoals we allemaal hebben kunnen lezen is er door de raad een motie ingediend die ervoor zorgt dat in elk geval onze capaciteitsproblemen zullen worden onderzocht en er naar alle mogelijke oplossingen zal worden gekeken. Er zal dus iets gaan gebeuren, maar wat en wanneer is voorlopig nog wel evenafwachten.

Doordat de kantine-inkomsten zijn komen stil te liggen hebben vele (voetbal)clubs het op dit moment moeilijk; veel vaste lasten lopen namelijk wel door. Uiteraard hebben wij als DZOH daar ook last van, maar op dit moment zijn er gelukkig geen acute financiële problemen . Dit komt mede door de recente initiatieven om voor de club geld in te zamelen. Daar kunnen we alleen maar heel erg blij mee zijn als bestuur .

De komende tijd gaan we weer proberen met enige regelmaat een nieuwsbrief uit te brengen en daarmee proberen om het clubgevoel zo goed mogelijk vast te houden. We hopen jullie allemaal toch weer snel te mogen verwelkomen op ons sportpark, maar tot die tijd, blijf gezond!

Namens het bestuur
Marco van Gessel
Voorzitter


DZOH-Bingo groot succes!

Vrijdag 23 oktober was de allereerste (digitale) DZOH-bingo. De avond startte met een heuse kinderbingo. Om 18:30 uur zaten meer dan 40 kinderen klaar om mee te doen met bingo. Voordat de bingo startte waren de kinderen al dolenthousiast naar elkaar aan het zwaaien.

Er werd gestart met een sta-bingo. Dat was wel even wennen maar de kinderen waren bloedfanatiek. Ook tijdens de bingo zagen we alleen maar geconcentreerde snoetjes voor het scherm. Na een uur zat de kinderbingo er helaas alweer op. Een aantal kinderen ging met leuke prijzen naar huis.

Vanaf 20:00 uur zaten de volwassenen (en een aantal kinderen weer) klaar achter het scherm om te starten met de DZOH- bingo. Een gezellige avond met hapjes en drankjes waren. De hapjes en drankjes waren goed vertegenwoordigd op het scherm. Ook hier werd fanatiek meegedaan en iedereen was druk met nummertjes afvinken. Om 23:00 uur was de bingo ten einde. Een aantal mensen heeft zelfs meerdere prijzen gewonnen.

De volgende dag was het voor de organisatie vroeg opstaan om alle prijzen bij de winnaars te brengen. Met een kofferbak vol prijzen gingen ze op pad.

De opbrengst van deze avond bedraagt: €2282,50. Een geweldig bedrag.

We willen iedereen bedanken voor deze gezellige avond en natuurlijk de
sponsors voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

De activiteitencommissie.

Bijlagen
nieuwsbrief-11-11-2020
Terug
Copyright © 2021 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.