Nieuwsbrief 5 - 1 juli 2020

Laatste nieuwsbrief 2019/2020

In de afgelopen maanden hebben we jullie zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden door middel van de nieuwsbrief. Als commissie hopen we dat dit een welkome toevoeging was aan de informatievoorziening, wellicht is het iets om te blijven doorzetten, op welke manier dan ook. In deze nieuwsbrief zullen het bestuur en de verschillende commissies de ervaringen van het afgelopen jaar delen en de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn aan jullie voor te leggen. Hiermee hopen we aan te tonen dat er absoluut niet stil gezeten wordt. Veel leesplezier en tot in het nieuwe seizoen!

Van de Voorzitter

Aan het einde van een voetbalseizoen wil je als voorzitter graag schrijven over de successen die de verschillende teams in dat seizoen hebben gevierd. Vaak begin je dan zo’n stukje tekst met de woorden :”wat een seizoen hebben we gehad”. Aan het einde van dit seizoen kan ik die woorden zeker ook gebruiken, niet omdat we geweldige successen hebben geboekt, maar ik durf wel te stellen dat dit het meest bizarre seizoen is geweest dat we allemaal ooit hebben beleefd. Veel van onze teams, zowel in de jeugd als bij de senioren waren net na de winterstop weer bezig met een hele mooie voortzetting van een goed seizoen toen de competities werden stopgezet door de uitbraak van Corona.

Daarna begon het lange wachten (het was eigenlijk niet heel lang, maar wachten duurt wel altijd lang), geen voetbal, geen gezelligheid op de club, geen kantineopening. Niets. Als bestuur vonden wij dat best spannend, veelvuldig contact met gemeente en KNVB op zoek naar antwoorden en duidelijkheid. Proberen zo goed mogelijk onze leden en andere betrokkenen te informeren. Gelukkig konden we na enkele weken weer enigszins beginnen met de trainingen, en langzaamaan kunnen we nu weer vooruit kijken naar het volgend seizoen dat, wellicht met enige aanpassingen, vooral weer normaal kan gaan starten.

Gedurende de afgelopen maanden zijn er zeer veel mensen opgestaan die zich op diverse manieren geweldig hebben ingezet om DZOH te helpen. Er werd een pub quiz georganiseerd, TV DZOH ontstond, we brachten nieuwsbrieven uit, toen we weer mochten beginnen met trainen waren daar ineens veel mensen die bereid waren om als “Corona-coördinator” aanwezig te zijn, trainers zetten zich in om ondanks de 1,5 meter-regels toch mooie trainingen te verzorgen, sponsoren bleken bereid om extra bijdragen te leveren, en ondanks dat persoonlijk contact lastig was is de TC er wederom in geslaagd om onze leden weer een goeie plek te geven in onze teams en daarbij is ook al een groot deel van het kader ingevuld. Die opsomming is verre van compleet, maar samengevat, zeer veel mensen hebben zich ingezet om DZOH te helpen. Daarvoor zijn wij als bestuur, zoals al eerder geschreven, zeer dankbaar. Het bewijst dat DZOH een mooie club is waarbij zeker sprake is van een grote clubliefde!

Voor het bestuur heeft de “Corona-periode” ook betekend dat we een nieuwe secretaris hebben gevonden, we zijn blij dat we Monique Hekhuis hebben mogen verwelkomen als nieuwe secretaris, op de eerstvolgende ALV kan er over de formele benoeming worden gestemd, maar zij is voorlopig al actief als secretaris.

Om diverse redenen hebben wij als bestuur besloten om ook deze zomer geen activiteiten bij de club te organiseren. Hierdoor ontstaat de rust en ruimte om alles, zowel materieel als organisatorisch, voor komend seizoen weer tip-top in orde te hebben. Ik zie er nu al naar uit om in augustus iedereen weer tegen te komen op ons sportpark dat dan weer zal bruisen van het voetbalplezier. Ik wens iedereen een goede zomer, een fijne vakantie en een gezonde terugkeer naar een normaliserend DZOH!

Hartelijke groet, mede namens Monique, Jelle, Marco en Gert

Marco van Gessel

Voorzitter

Voorzitter@dzoh.nl
 

Can we open? Yes we Cantina!

Vanaf 4 augustus mag de kantine volgens de Corona-richtlijnen weer open. De van toepassing zijnde spelregels worden  t.z.t. gecommuniceerd bij de ingang van de kantine en, zoals het nu lijkt, op de website.

We zullen binnenkort de inkoop weer opstarten. Gelukkig hebben we weinig weg hoeven gooien, mede dankzij de enorme respons op het verzoek onder de vrijwilligers om de voorraden op te kopen. Allen die daar respons aan gegeven hebben, enorme dank daarvoor!

Het doet ons ook deugd dat zo goed als alle kantine-vrijwilligers hebben aangegeven ook aankomend seizoen de club van dienst te willen zijn. Daar zijn we uiteraard ook ontzettend blij mee en dankbaar voor.

Corona zal ook in augustus nog een enorme impact hebben op de manier waarop wij onze samenleving moeten inrichten. Dat zal voor de kantine niet anders zijn. Het werk voor de vrijwilligers zal anders zijn en we zullen een groter beroep moeten doen op het verantwoordelijheidsbesef van de gasten/leden.

We moeten roeien met de riemen die we hebben maar zijn blij dat we überhaupt weer mogen varen.  

Op naar een voortvarend seizoen! Tot snel in de kantine van DZOH!

Groet

Sandra & Touria

 

Onderwerp: Het zit er bijna op maar... het gaat ook weer beginnen.

Het seizoen zit er op.  Dat het een idioot, bizar seizoen is geworden , hoeft aan niemand uitgelegd te worden. In maart ging het slot er op.  Nu dan ook geen afsluiting over geweldige kampioenen, bijna kampioenschappen , mindere resultaten en andere sterke verhalen. Na weken zonder dat prachtige groen onder de schoenzolen  en ballen strak in de kruising mochten we gelukkig de laatste weken toch nog even weer trainen. Dat dit met beperkingen gepaard ging , moest dan maar zo zijn. De animo was bij iedereen groot, de velden waren druk bezet. De trainers en spelers wilden zo lang als het mocht doortrainen.

Voor de mensen van de technische commissie en de leeftijdscoördinatoren waren de laatste weken niet afwijkend van andere jaren. De indelingen van de jeugd voor het nieuwe seizoen moesten gewoon weer uitgevoerd worden. En dat is me een klus van jewelste.  Met behulp van de input van vooral de trainers kwamen alle spelers en speelsters in de overleggen voorbij, meestal meerdere keren. Uiteindelijk is de klus geklaard. Natuurlijk leidt dat soms tot teleurstellingen maar je mag aannemen dat alles weloverwogen en naar eer en geweten is gedaan.

Als het seizoen straks weer begint , moeten alle materialen weer geregeld zijn. Ook dat gaat niet vanzelf. De materialen worden ingeleverd waarna de inventarisatie begint. Een jaarlijks terugkerend probleem is dat , ondanks meerdere verzoeken ,  niet alles tijdig wordt ingeleverd. Echt afronden kun je dan nog niet. De vakken in het ballenhok zijn al weer gevuld en de tassen met materialen staan straks weer klaar voor elk team.

De technische commissie is voorts verantwoordelijk voor de invulling van de trainersposities. Veel posities zijn al ingevuld maar  er zijn ook nogal wat lege plekken. In een apart bericht zal het overzicht met de teams waarvoor nog een trainer wordt gezocht op de website worden geplaatst.  Deze plekken dienen ingevuld te worden door vrijwilligers.  Schroom niet om je te melden en een bijdrage te leveren aan de opleiding van onze jeugdspelers. Zoals gezegd, hierover later meer op de website.

Wat de senioren betreft kunnen we stellen dat de eerste selectie goeddeels in tact is gebleven. Marwin van der Meer, Gerben Rog en Nick Schepers doen een stapje terug naar een lager team maar blijven voor noodgevallen beschikbaar. Jordy Tent verkast naar Sc Angelslo. Keeper Royce Geerlings van Stadskanaal en, eigenlijk onze, Ruud Klingenberg keert na een jaar SVV terug. Verder sluit er veel talentvolle jeugd aan. Dat past precies in het beleid van de club. Wat ons verder erg blij maakt is dat we acht seniorenteams kunnen inschrijven! Wij houden steeds meer leden vast als ze senior zijn geworden. 

Rest ons af te sluiten met een groot dankwoord aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de enorme vrijwilligersklus die we met elkaar hebben uitgevoerd. Dan hebben we het over de trainers, leiders grensrechters maar ook de ouders die, op welke wijze dan ook,  hun steentje hebben bijgedragen. Extra vermelding verdient de zeer prettige samenwerking met de leeftijdscoördinatoren, waarmee het snel schakelen was. Zonder vrijwilligers traint er geen kind, rolt er geen bal en wordt geen waterzak gevuld.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!  We zien elkaar in het nieuwe seizoen.

De technische commissie

 

De sponsorcommissie zoekt versterking!

Help je een handje mee? De sponsorcommissie bestaat uit een leuke club van jonge jongens en routiniers die zich met name richten op:

  • het werven en binden van sponsoren die daarmee de club financieel ondersteunen;

  • het organiseren van een sponsoravond.

Het afgelopen seizoen is de sponsorcommissie onderbezet geweest, en daar zien wij graag op korte termijn een verandering in komen. Wij zijn op zoek naar ouders en/of leden die het leuk lijkt om sponsoren te benaderen, zowel bestaand als nieuw. Sponsoring van de club uit zich in vele vormen, van bordreclame tot aan een lidmaatschap van de DZOH Businessclub.

Je doet veel nieuwe contacten op met mensen binnen onze club alsook met lokale bedrijven, je werkt samen met een leuk en enthousiast team én draagt iets bij aan DZOH.

Hoe leuk is dat? Ben je een rasverkoper? Dan ben je welkom, ben je dat niet dan ben je eveneens welkom! Ja, mensen zo moeilijk is het allemaal niet. Het is alleen een kwestie van willen doen! We komen eens in de 4 weken bijeen, of naar gelang de behoefte. De tijdspanne die het vergt is ca. 2 uurtjes per week. Hebben we je interesse gewekt?  Aarzel dan niet en neem contact op met Ekke van Berkum, voorzitter van de sponsorcommissie, te bereiken via dzoh.sponsorcommissie@gmail.com.

Mogen we je snel verwelkomen?

 

Geen Oldenburger|Fritom jeugdtoernooi dit jaar

Al jaren wordt bij DZOH het Oldenburger|Fritom jeugdtoernooi voor de categorie JO8/9 en JO 10/11 georganiseerd. De voorbereidingen voor een nieuwe editie dit jaar waren ook weer met enthousiasme gestart door de toernooicommissie. Helaas hebben we moeten besluiten om de jeugdtoernooien voor dit jaar te annuleren als gevolg van het coronavirus. Een keuze die niet makkelijk was maar door alle maatregelen helaas onvermijdelijk was. We willen graag iedereen bedanken die toch al een bijdrage heeft geleverd in de voorbereiding van de toernooien van dit jaar. Vanaf september zal weer gestart worden met de voorbereidingen op een nieuwe, succesvolle editie van de Oldenburger|Fritom jeugdtoernooien bij DZOH.

De toernooicommissie
 

Klusteam

Het tegelwerk ter plaatse van de douches is verwijderd. Dit viel nogal tegen. De tegels op de betimmering zaten muurvast. Na het aanbrengen van een primer is gestart met het ‘vullen’ van de ontstane gaten waar de inbouwdouches hebben gezeten. 

De geplamuurde gaten zijn vervolgens ook in de primer gezet voordat er betegeld kan worden. Nagenoeg alle materialen zijn binnen. De nieuwe tegels zijn gesponsord door de fa. Bad Middeljans uit Emmen. Het koperen leidingwerk is gesponsord door Henk Veenstra en Harwig Installatietechniek. Een dikke pluim voor deze sponsoren. 

Er is een start gemaakt met het betegelen van kleedkamer 3. Gelukkig gaat het betegelen wel voorspoedig. Wij hopen medio augustus de klus geklaard te hebben. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die mee hebben geholpen en nog gaan helpen met de renovatie.

 

PR & Communicatie

Met het opzetten van een commissie PR & Communicatie zijn we afgelopen jaar een weg ingeslagen om de communicatie binnen de vereniging beter te laten verlopen. De plannen lagen er om een begin te maken met de interne communicatie en hierbij alle commissies en ook bestuursleden te informeren over adviezen omtrent communicatie. Deze gesprekken zullen in het komende seizoen uiteraard opgepakt worden. Het is belangrijk om een basis te leggen en iedereen op een uniforme manier te laten communiceren. Vanuit deze basis hopen we een ieder die ook maar bij de club betrokken is beter te kunnen voorzien van bepaalde informatie.

Een belangrijk onderdeel van de communicatie is de website en deze zal binnenkort vernieuwd worden. Het uiterlijk zal grotendeels behouden blijven, maar het zal een stuk overzichtelijker worden. In het verlengde daarvan is het e-mailsysteem aangepast, zodat een ieder nog beter te woord gestaan kan worden. 

De komende maanden was het dus even een pas op de plaats maken en hebben we getracht met de nieuwsbrief de leden van informatie te voorzien. Wij hopen dat een ieder hierdoor goed op de hoogte is gebleven van de ontwikkelingen binnen de club.

 

Vacatures

Ondanks de huidige situatie blijven we op zoek naar bepaalde functies binnen de vereniging. Wanneer één van deze functies, of wellicht een andere functie, neem dan contact op via voorzitter@dzoh.nl.

-  Scheidsrechterscoördinator  (Taken: o.a. Inplannen van de scheidsrechters voor de  wedstrijden).-  

-  Medewerk(st)er wedstrijdsecretariaat (4 uur/maand -Taken o.a. ontvangen van tegenstanders, vraagbaak).

-  Medewerk(st)er Activiteitencommissie (Taken: helpen bij het organiseren van leuke activiteiten).

-  Vrijwilligerscoördinator (Taken o.a. het werven en begeleiden van vrijwilligers).

Terug
Copyright © 2020 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.