Kledingsponsoring voor DZOH

Elk jaar aan het begin van het seizoen zijn er bedrijven die een team (of een aantal teams) willen voorzien van kleding. Vaak gaat het dan om inloopshirts, polo’s of presentatiepakken. Uiteraard juichen wij dat van harte toe.
Echter moeten er hierbij een aantal spelregels gehanteerd worden. De meeste van deze spelregels zijn gebaseerd op bestaande contracten met sponsoren en met kledingleverancier Muta.
In seizoen 21/22 zullen we als club een nieuw kledingcontract voor de wedstrijdkleding moeten afsluiten, mede daarom is het in dit, en in komend, seizoen erg belangrijk dat iedereen de juiste weg volgt bij het bestellen van kleding voor teams. Zodat de bestaande en nieuw op te bouwen contacten met de diverse mogelijke partners niet verstoord raken. Het niet volgen van deze spelregels kan leiden tot financiële gevolgen voor DZOH i.v.m. contractbreuk.
Uitgangspunt voor DZOH is dat sponsoring van kleding voor een team zowel voor team, club en sponsor voordelen brengt. En daarnaast niet in strijd is met bestaande sponsorcontracten.

De spelregels:
· De sponsor of het team treedt in contact met het bestuur (voorzitter of penningmeester) om de wensen en mogelijkheden te bespreken
· Er wordt kleding gekozen uit het leveringspakket van Muta. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is dit leveringspakket veel breder dan alleen het eigen merk Muta. De kleding wordt besteld bij Muta
· Over de keuze van de kleding kan eventueel direct worden geschakeld met Muta, men is daar helemaal op de hoogte van de DZOH-mogelijkheden
· Muta hanteert in principe dezelfde leveringscondities en prijzen als lokale leveranciers, mocht dat aantoonbaar niet zo zijn kan uitsluitend na overleg en goedkeuring door het bestuur een andere leverancier worden gekozen
· Uitgangspunt is dat de sponsor ook bereid is om elk jaar dat de kleding wordt gebruikt een sponsorbijdrage (grootte hiervan nader te bespreken tussen sponsor en bestuur) aan DZOH te doen, in ruil hiervoor bestaat o.a. de mogelijkheid voor plaatsing van een sponsorbord en zal de sponsor worden opgenomen in de lijst van sponsoren op de website en andere uitingen
· Op de kleding wordt het DZOH-logo aangebracht
· De kleding die volgens deze spelregels is aangeschaft kan als officiële kleding worden gedragen, dus ook tijdens wedstrijden door trainers, leiders en coaches
· Afwijken van deze spelregels is allen mogelijk na overleg met, en goedkeuring door, het bestuur

Wanneer hier vragen over zijn kun je contact opnemen met Marco van Gessel via voorzitter@dzoh.n

Terug
Copyright © 2021 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.