Aanpassing contributie 2023

Op de onlangs gehouden Algemene ledenvergadering van 30 november jl. is ingestemd met een verhoging van de contributie. De verhoging van de contributie is €2,50 per kwartaal en gaat per direct in. Voor de 7x7 veld is de contributieverhoging €1,25 per kwartaal.
Het Bestuur

Terug
Copyright © 2023 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.