Menu
HomeTeamsSchema'sClubinfoLid wordenSponsorenContact redactie zoeken

Slechte weersomstandigheden: Trainen op kunstgras

Vanwege de slechte weersomstandigheden, mogen de velden niet betreden worden. Alle trainingen dienen dan ook op het kunstgrasveld plaats te vinden, niemand traint dus op gras. Voor de senioren, de A-,B-, C-, en D-teams blijft het winterschema van kracht. De E- en F- teams trainen volgens het reguliere schema. Dat zal af en toe betekenen dat het een beetje passen en meten wordt om ieder team een plekje te geven. Vanzelfsprekend houdt iedereen dag en tijd aan zoals aangegeven. We rekenen hierbij op ieders medewerking. De weersomstandigheden worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zodra er veranderingen komen in het trainingsschema, wordt dit doorgegeven via de coördinatoren en de website.
Johan Keen

Ontwikkelingen kantine

Afgelopen week hebben wij jullie geïnformeerd over het opstappen van een groot deel van ons kantinepersoneel. In die week hebben wij snel een aantal besluiten moeten nemen en mensen moeten benaderen om de kantine open te houden op de gebruikelijke openstellingstijden. Dat is zeer goed gelukt. Wij willen alle direct en indirect betrokken bedanken voor hun inspanningen om zorg te dragen dat onze gasten zich welkom voelden en konden genieten van een hapje en een drankje. Dit was ook te zien aan de behoorlijk hoge omzet ondanks het feit dat er maar 6 thuiswedstrijden waren.
Tijdens de wedstrijd van ons 1e werden wij geconfronteerd met een ‘onverwacht’ bezoek van de gemeente die de horecavergunning e.d. kwam controleren. Wij hadden de zaak prima voor elkaar, uiterlijk 1 april a.s. moet er een nieuwe (gewijzigde) vergunning worden aangevraagd. Tot die tijd hebben wij respijt en kunnen we doorgaan met de acties die nodig zijn om een goed team voor de kantine op te bouwen met de benodigde papieren e.d. Gezien het aantal spontane aanmeldingen zal dit zeker gaan lukken.

Voetbalschool 2017

Ook dit jaar organiseert DZOH weer de Voetbalschool. Onder < lees verder > lees je hoe de Voetbalschool eruitziet, voor wie en wanneer de diverse activiteiten en traningen zijn en hoe je je kunt opgeven. Wees er snel bij want de inschrijving sluit 1 maart a.s!

Lees verder

Spoedbericht

Afgelopen dinsdag ontving het bestuur van DZOH een brief waarin 11 kantinemedewerkers aangaven per direct te stoppen met hun werkzaamheden voor DZOH. De laatste tijd was er al de nodige onrust onder/met het kantinepersoneel hetgeen voor hen aanleiding is geweest deze opzeggingsbrief te sturen. Het bestuur betreurt dit besluit, én respecteert dit besluit. De komende periode zal worden gezocht naar een oplossing voor de ontstane situatie. Vooralsnog is en blijft de kantine open als gebruikelijk.
Rinze Savenije

Er kan weer getraind worden

Sneeuw is verdwenen, kunstgrasveld schoongemaakt. Er mag weer getraind worden volgens het winter trainingsschema.
Johan Keen

Copyright © 2017 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.
Sluit Menu